Ping test

Sprawdzanie pingu na niektórych serwerach względem Krakowa.

Serwer Ping
Oceania
104.160.156.1
Ameryka Północna
104.160.131.3
EU Północ i Wschód
104.160.142.3
EU Zachód
104.160.141.3